Thẻ Nhớ Kingston

Thẻ nhớ lưu trữ kingston

HoaphatITC - Hệ thống bán lẻ thiết bị công nghệ toàn quốc.