Thẻ Nhớ SanDisk

Thẻ nhớ SanDisk thương hiệu Mỹ

HoaphatITC - Hệ thống bán lẻ thiết bị công nghệ toàn quốc.