Khóa chống trộm

Khóa chống trộm có còi hú chất lượng cao. vừa sử dụng như 1 khó thông thường khi không cần còi hú. chuyển đổi chế độ còi hú đơn giản nhanh chóng

HoaphatITC - Hệ thống bán lẻ thiết bị công nghệ toàn quốc.