Máy trợ giảng

Máy trợ giảng  có dây và không dây

HoaphatITC - Hệ thống bán lẻ thiết bị công nghệ toàn quốc.