Phụ kiện các loại

-12% Nguồn Camera 12V 1A

Nguồn Camera 12V 1A

89.000  79.000 
-11% Nguồn Camera 12V 2A

Nguồn Camera 12V 2A

100.000  89.000 
-16% Nguồn Camera IP 5V 2A

Nguồn Camera IP 5V 2A

70.000  59.000 
-27% Nguồn Tổng 12V 10A

Nguồn Tổng 12V 10A

750.000  549.000 
-14% Nguồn Tổng 12V 15A

Nguồn Tổng 12V 15A

760.000  659.000 
-7% Nguồn Tổng 12V 20A

Nguồn Tổng 12V 20A

800.000  749.000 
-5% Nguồn Tổng 12V 30A

Nguồn Tổng 12V 30A

1.050.000  999.000 
-14% Nguồn Tổng 12V 5A

Nguồn Tổng 12V 5A

300.000  259.000 

phụ kiện cho tất các các laoij máy tinh, mạng,camera…