Tài khoản ngân hàng

Techcombank (Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam)

  • Số tài khoản     :     19029104784444
  • Chủ tài khoản  :      Tống Văn Hòa
  • Chi nhánh        :      Thái Thịnh

BIDV (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam)

  • Số tài khoản     :       21510003708487
  • Chủ tài khoản  :       Tống Văn Hòa
  • Chi nhánh        :       Nghĩa Đô

HoaphatITC - Hệ thống bán lẻ thiết bị công nghệ toàn quốc.