Tài khoản ngân hàng

Techcombank (Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam)

  • Số tài khoản     :      19029104784568
  • Chủ tài khoản  :      Tống Văn Hòa
  • Chi nhánh        :      Thái Thịnh

VPBank (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng)

  • Số tài khoản     :      176374799
  • Chủ tài khoản  :       Tống Văn Hòa
  • Chi nhánh        :       Tây Hà Nội

HoaphatITC - Hệ thống bán lẻ thiết bị công nghệ toàn quốc.