@hoaphatitc - Công ty TNHH thương mại Hòa Phát ITC - MST: 0110020908.